ODCHOVNA MLADÉHO DOBYTKA

Dalším krokem na naší cestě k efektivní produkci mléka bylo vybudování odchovny mladého dobytka s kapacitou pro 234 kusů.

„Dostali jsme zpět do vlastnictví bývalý kravín, který posledních asi patnáct let sloužil pro dřevovýrobu. V loňském roce jsme zahájily rekonstrukci odchovny mladého dobytka . Na tuto kategorii skotu jsme zaměřily větší pozornost, neboť jenom kvalitně odchovaná jalovice je předpokladem dosažení budoucí maximální užitkovosti.

Jak již bylo zmíněno, chov skotu je alfou a omegou našeho podnikání.

My jsme se pokusily na tento záměr získat dotaci, ale to se nám bohužel nepodařilo. Dále byly osloveny tři stavební firmy , které na tuto stavbu daly cenové nabídky. Představenstvo družstva vybralo nejnižší nabídku a to za rozpočtovou cenu 7 183 tis. Stavební práce nám provedl pan Matoušek se svoji stavební skupinnou, my jsme některé práce provedly ve své režii, Firma Agos provedla osvětlení , rozvod vody, hromosvody revize a zámečnické práce. Rozpočet byl na 7 183 tis stavebně a stájová technologie byla za cenu 1 270 tis. Dodávka stájové technologie zahrnovala hrazení , sloupky mají povrchovou zinkovou úpravu, zbylé hrazení je bez povrchové úpravy, dále v technologii jsou zahrnuty nerezové napájecí žlaby, 9 ks rolovacích vrat a část bočních větracích plachet. Stájová technologie byla doplněna o systém elektronického vyhledávání říje pomocí změny pohybové aktivity zvířat za cenu 173 tis.Kč.

Skutečná cenová nabídka bez DPH

Projekt 143 039

Stájová technologie 1 270 517

Pohybová aktivita 200 896

AGOS staveb.práce 7 183 206

Celkem 8 797 658

 

Skutečné celkové náklady na OMD 5 006 423 Kč

Úspora 3 790 935 Kč tj. 43 % z původního rozpočtu

 

 

Comments are closed.