Odchovna býků

V roce 2013 byla uzavřena stáj ve Stříteži na poslední výroční schůzi jsem vás informoval, že z technického hlediska stav je kritický , tato obava se naplnila. Tato stáj byla vazná technologie ustájení byla zastaralá, opraváři denně jezdily opravovat zastaralou technologii. Vedení podniku rozhodlo, že koncem měsíce června provoz bude uzavřen a zbylý býci byly převezeny do Božejova. Z počátku to byl pro býky šok, ale v krátkým čase si zvykly na volnost. Po důkladné analýze jsme došly k závěru, že opravíme opuštěný malý teletník, který nebyl tak rozpařený jako teletník velký. Postupně na teletníku začaly opravné práce, naši pracovníci vyklidil a odstranily staré zábrany, firma Tomáš a Martin Hubatovi nám opravili a přeložily střehu. Strop byl z velké části sundán dolů, krovy byly prohlídnuty a nové zakrytí podhledových stropů bylo nahrazeno novým matriálem. Dále se musela vybudovat odvětrávací štěrbina, aby stáj byla co nejlépe větratelná. Po tomto nastaly zemní práce krmná chodba se musela rozbít a vyvozit , aby byl teletník průjezdný a mohl ho zakrmovat krmný vůz. Betony byly vyvezeny a následně rozdrceny a poté jsme tento matriál využily jako podkladní matriál spět do stáje. Musel být nově položen rozvod vody k napájecím vyhřívaným žlabům, hromosvody revize a zámečnické práce. Rozpočet byl na 2 000 000 Kč tis včetně stájová technologie byla za cenu 1 270 tis. Dodávka stájové technologie zahrnovala hrazení , sloupky mají povrchovou zinkovou úpravu, zbylé hrazení je bez povrchové úpravy, dále v technologii jsou zahrnuty nerezové napájecí žlaby, 6 ks rolovacích vrat . Zednické práce provedla firma p.Matouška a technologii a elektrický rozvod dodala a provedla firma BEST-COVER. Technologie zahrnovala zábrany, vyhřívané napáječky a venkovní výběhy. V této stáji je ustájeno kolem 85 kusů býků pro výkrm.

Comments are closed.