kvalitní osiva

Osivo je významným intenzifikačním faktorem, který má vliv na založení optimálního porostu konkrétní plodiny a jeho výkonnost, ale i na výnos tržního produktu.

Comments are closed.