OCHRANA rostlin

Současné zemědělství čelí rostoucím nárokům na kvalitu potravin a krmiv a také na ochranu člověka, životního prostředí, vody, ryb, včel a zvěře. V naší firmě proto používáme tolerantní chemické přípravky.

Ochranu rostlin provádíme téměř na sto procentech orné půdy. Používáme kvalitní pesticidy od renomovaných firem. Zemědělské družstvo Božejov pěstuje na pronajatých pozemcích tradiční zemědělské plodiny. (obiloviny – pšenice ozimá, tritikale ozimé, ječmen jarní, oves, kukuřice na siláž; olejniny – řepka ozimá; okopaniny – brambory)

Všechny tyto plodiny vyžadují pečlivou integrovanou chemickou ochranu. Naše družstvo zakoupilo kvalitní tažený postřikovač BERTHOUD TRACKER. Přesnost postřiku je řízena navigačním systémem MATRIX TeeJet.

Comments are closed.