POUŽITÍ KVALITNÍCH HNOJIV

Během vegetační (růstové) fáze, kdy rostlina vytváří především listy, vyžaduje určité živiny a minerály. Dusík (N) je jednou z nejdůležitějších složek během této fáze a jeho množství obsažené v růstovém hnojivu je přizpůsobeno tak, aby pokrylo tyto potřeby. Dokud nezačnou rostliny vytvářet květy, mělo by jim být růstové hnojivo podáváno pravidelně.

Některá růstová hnojiva jsou navržena tak, aby poskytovala rostlinám zásoby, ze kterých mohou v případě potřeby čerpat. Protože to ale funguje jako nadměrná dávka, měli byste přestat používat takový typ hnojiva o něco dříve, než přejdete na květní hnojivo, které obsahuje menší množství dusíku. Takže značka, kterou používáte, určuje konkrétní dobu, kdy byste měli přepnout z používání růstového hnojiva na hnojivo květní.

Comments are closed.